Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2020 (art. 22.2 Llei 38/2003) Dades actualitzades a: 31.12.20

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
902744/20 Persones físiques Aprovació convocatòria 2021 de subvencions en treballs de recerca en prevenció de residus (concurrència competitiva) 24.000,00 Àrea d'Ecologia 31/12/2021 Consell Metropolità 22/12/2020
2512/16 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Addenda al Conveni per la concessió d'una subvenció a la Universitat Autònoma de Barcelona per l'Espai R 25.000,00 Àrea d'Ecologia 31/12/2021 Consell Metropolità 22/12/2020
902724/20 CONSORCI ZF INTERNACIONAL S.A.U. Conveni amb el Consorci de la Zona Franca per la concessió d'una subvenció per fer extensiu digitalment l'esdeveniment Barcelona New Economy Week 2020 20.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2020 Junta de Govern 01/12/2020
902593/20 Associació Observatori de Drets Humans (DESC) Conveni amb l'Associació Observatori de Drets Humans (DESC) per l'elaboració d'un estudi recopilatori de bones pràctiques en matèria de resposta a l'emergència habitacional adreçat a tècniques municipals. 10.000,00 Àrea de Presidència 31/06/2021 Consell Metropolità 24/11/2020
902059/20 Cruz Roja Española Conveni entre l'AMB i Cruz Roja Española per l'atorgament d'una subvenció al projecte "Atenció urgent a les necessitats bàsiques-Ajudes complementàries en l'alimentació a gent gran" 50.000,00 Àrea d'Administració i Territori 31/12/2020 Consell Metropolità 24/11/2020

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans
Prova: $provaURL