Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SubvencionsAquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació
905027/21 Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Conveni entre l'AMB i el COAC per la realització del XLIVè curset "Patrimoni custodiat. Biblioteques, Arxius i Centres de documentació" de les Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 2021 impartit per l'AADIPA 3.000,00  Àrea d'Administració i Territori 31/12/2022 Consell Metropolità 27/9/2022
 902386/22 L'Associació INNOBAIX agència d'innovació industrial i del coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet Finançament d'activitats de promoció de la innovació durant l'exercici 2022 150.000,00 Àrea de Desenvolupament Social I Econòmic   31/12/2022 Consell Metropolità 27/9/2022
902559/22
Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement
Desenvolupament d'activitats d'investigació i promoció social, oberta i inclusiva (CITILAB 2022) 200.000,00  Àrea de Desenvolupament Social I Econòmic 31/12/2022 Consell Metropolità 27/9/2022
901856/22 Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) Projecte d'intercanvi de coneixement i capacitació tècnica internacional en l'àmbit de la gestió metropolitana 40.000,00 Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2021 Consell Metropolità 27/9/2022
900209/22 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) Gestionar de manera concertada 3 accions als àmbits de sensibilització, governança i canvi climatic 37.000,00  Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2021 Consell Metropolità 27/9/2022
Plans d'inversió i suport als ajuntaments

Puja
Justificació de subvencions
A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).

També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.

Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa

Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions

Puja
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans

Puja