Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SubvencionsAquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB (art. 22.2 Llei 38/2003)

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació
901961/21  Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) per a l'intercanvi d'informació i la transferència de coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals 40.000,00 Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2021 Consell Metropolità 22/06/2021
901959/21 Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) Conveni de col·laboració entre l'AMB i la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) per a la generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional. 200.000,00 Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2021 Consell Metropolità 22/06/2021
901892/21 Persones físiques o jurídiques Aprovació de les Bases Generals i Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'iniciatives d'emprenedoria social i tecnològica 2021 100.000,00  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2021 Consell Metropolità 22/06/2021
903340/20 Fundació BCN Formació Professional Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació BCN Formació Professional per al foment de l'FP a l'Area Metropolitana de Barcelona 290.000,00       Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2021 Consell Metropolità 22/06/2021
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans
Prova: $provaURL