Estructura organitzativa

Organigrama

Organigrama

 • President
 • Vicepresident
 • Conseller delegat
 • Director gerent
 • Cap de Servei de Construcció
 • Cap de Servei Jurídic Administratiu
 • Cap de Servei Econòmic Financer

Òrgans de govern

 • Consell d'Administració
 • President
 • Vicepresident
 • Conseller delegat
 • Director gerent