Estructura organitzativa

Consell d'administració
Càrrec Nom
President Antonio Balmón Arévalo
Vicepresidenta Lidia Muñoz Caceres
Conseller delegat Ramon Maria Torra i Xicoy
Consellers i conselleres Antonio Martínez Flor
Francesc Josep Belver Vallès
José Angel Carcelén Luján
Antonio Suarez Pizarro
Carles Cordón Núñez
Candela López Tagliafico
Cristina Paraira Beser
Òscar Benítez Bernal
Mireia Ingla i Mas
Raquel Albiol i Gilabert
Esteban Gesa Para
Koldo Blanco Uzquiano
Secretaria delegada no consellera Glòria Vendrell Garrido

D'acord amb els estatuts de l'IMPSOL, el Consell d'Administració es reunirà sempre que ho consideri necessari el President, i com a mínim un cop per trimestre o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

Retribucions i dietes del Consell d'administració i del Conseller Delegat

L'IMPSOL no abona cap retribució ni indemnització als membres del Consell d'Administració ni al Conseller Delegat per l'exercici del seus càrrecs.