Pagaments

Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de l'AMB i organismes relacionats.

 

 


L'indicador PMP (Període Mitjà de Pagament) mesura el període de pagament als proveïdors que presten servei a l'AMB. Segons la normativa vigent, aquest període no pot superar els 30 dies.

 

 

PMP del darrer trimestre
Entitat Ràtio Operacions
Pagades
Ràtio Operacions
Pendents de Pagament
PMP
Àrea Metropolita de Barcelona 18,84 19,13 18,88
AMB Informació i Serveis , SA 30,82 23,53 28,25
Consorci Ecoparc 4 62,92 18,95 47,42
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 30,44 17,06 29,62
C. L'Habitatge L'Àrea Metropolitana de Barcelona 11,21 0,00 11,21
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 7,34 7,06 7,34
Ferrocarrril Metrop. de Barcelona S.A. 28,28 10,86 25,63
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 6,49 0,00 6,49
S. Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 17,85 1.705,91 907,74
Transports de Barcelona, SA 42,95 14,59 38,10
PMP global a proveïdors   28,32
Prova: $provaURL