Pagaments

Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de l'AMB i organismes relacionats.
L'indicador PMP (Període Mitjà de Pagament) mesura el període de pagament als proveïdors que presten servei a l'AMB. Segons la normativa vigent, aquest període no pot superar els 30 dies.
PMP del primer trimestre del 2021
Entitat Ràtio Operacions
Pagades
Ràtio Operacions
Pendents de Pagament
PMP
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30,30 59,28 31,91
AMB Informació i Serveis, S.A. 13,52 25,43 16,69
Consorci Besòs Tordera 25,83 66,57 30,10
Consorci Ecoparc 4 0,00 0.00 0,00
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 29,97 8,92 29,63
C. L'Habitatge Àrea Metropolitana der Barcelona 44,44 61,22 57,89
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 26,01 15,61 25,89
Institut Metropolità de Promoció del Sòl (IMPSOL) 29,34 48,91 33,41
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 26,38 366,00 27,21
S. Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 2,11 943,05 313,11
Transports de Barcelona S.A. 28,41 9,99 26,10
PMP Global a Proveïdors Trimestral 30,79
Prova: $provaURL