Activitat econòmica

Distribució del PIB

L'AMB és el nucli de l'activitat econòmica de la província de Barcelona i de Catalunya.
L'AMB concentra el 50,9 % de la producció (PIB) i dels treballadors de Catalunya.

(2010)

Distribució del PIB

Font: IERMB a partir d'Idescat i INE

Treballadors afiliats a la Seguretat Social

(2014)

Treballadors afiliats a la seguretat social i autònoms

Font: IERMB a partir de Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

Aturats registrats

L'any 2014 a l'àrea metropolitana hi havia registrats 229.925 aturats, que representen el 40% dels aturats registrats a Catalunya.

(2014)

Aturats registrats

Font: IERMB a partir de Servei Públic d'Ocupació Estatal

Patents i models d'utilitat, % sobre Catalunya, 2005-2011

L'AMB també concentra gran part de la innovació que es fa a Catalunya.
Concretament el 47 % de les patents de Catalunya es registren a l'AMB.

(En % sobre el total de Catalunya, acumulat 2005-2012)

Patents i models d'utilitat

Font: IERMB a partir de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Renda anual neta mitjana per llar i per persona

La població de l'AMB disposa d'una renda anual neta mitjana per llar
i per persona l'any 2011 de 28.900 euros i 11.190 euros respectivament,
valors superiors als que es registren a la resta de la província i a Catalunya.

(2011)

Renda anual neta mitjana per llar i per persona

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de població de Catalunya, 2011