Acció de govern

L'acció de govern s'articula a través d'un acord polític i un pla d'actuacions per al període 2015-2019. Aquests documents determinen els objectius estratègics que guiaran l'activitat de l'administració metropolitana durant el mandat actual.