Accessibilitat

L'AMB s'ha compromès a fer accessibles els seus webs i aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, amb l'objectiu d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.El web de l'AMB ha estat dissenyat i desenvolupat seguint les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web www.amb.cat

Els subdominis d'aquest web tindran les seves pròpies declaracions d'accessibilitat.
Aquesta declaració va ser preparada el 6 de març de 2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació d'accessibilitat portada a terme per l'empresa OESIA.

Darrera revisió de la declaració: 10 de febrer de 2021.
Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: hi pot haver diversos errors d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.

El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable: hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d'accessibilitat.

Tots els continguts del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona assoleixen el nivell de conformitat AA de les WCAG 2.1. i la norma europea EN 301 549 v2.1.2, tret de les excepcions següents:
 • Excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1
  Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 són les següents:
  1. Per requeriments de disseny:
   1. El contrast de color entre el text i el fons és insuficient; per tant, s'incompleix la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).
  2. Per l'ús de mapes de Google:
   1. Els elements de tipus "imatge" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 1.1.1 Contingut sense descripció (A).
   2. Els elements de tipus "iframe" reben el seu format a partir de codi HTML; per tant, s'incompleix la directriu 1.3.1 Informació i relacions (A).
   3. Els elements de tipus "camp de selecció" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 3.3.2 Etiquetes o instruccions (A).
   4. Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  3. En l'ús de la llibreria JavaScript reCaptcha de Google, en la seva versió 3.0:
   1. Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
   2. Els elements de tipus "textarea" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  4. En l'ús del plugin JavaScript TimelineMe, en la seva versió 0.1.9:
   1. Els elements de tipus "imatge" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu  1.1.1 Contingut sense descripció (A).
   2. ​Els elements de tipus "capçalera" no tenen text; per tant, s'incompleix la directriu  1.3.1 Informació i relacions (A).
  5. En l'ús de la plataforma Liferay, en la seva versió 6.2:
   1. L'atribut "aria-labelledby" no descriu l'element amb precisió; per tant, s'incompleix la directriu 1.1.1 Contingut sense descripció (A).
Podeu enviar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (art. 10.2.a del RD 1112/2018) per:
 • Informar sobre qualsevol possible incompliment d'aquest web.
 • Transmetre dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.
Podeu fer aquestes comunicacions a través de correu electrònic, telèfon o formulari:

accessibilitatWeb@amb.cat
93 223 51 51
Formulari de comunicacions sobre accessibilitat web

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'AMB rebrà les comunicacions i les traslladarà a l'Oficina Tècnica de Gerència, que és la unitat responsable d'accessibilitat.

Qualsevol ciutadà pot sol·licitar una informació accessible exclosa de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 o presentar una queixa formal. Ha de presentar la seva sol·licitud o queixa d'acord amb els requisits que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

Podeu presentar aquesta sol·licitud o queixa a través del tràmit electrònic Instància genèrica
Procediment d'aplicació

Podeu presentar una reclamació si, una vegada feta una sol·licitud d'informació accessible o una queixa, s'ha desestimat, no s'està d'acord amb la decisió adoptada o no compleix els requisits que preveu l'article 12.5.

Heu de presentar la vostra reclamació d'acord amb els requisits que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques. Podeu presentar aquesta reclamació a través del tràmit electrònic Instància genèrica

El procediment de reclamació recollit en l'article 3 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.