Accessibilitat

L'AMB s'ha compromès a fer accessibles els seus webs i aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, amb l'objectiu d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

 


El web de l'AMB ha estat dissenyat i desenvolupat seguint les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web www.amb.cat

Els subdominis d'aquest web tindran les seves pròpies declaracions d'accessibilitat.

 

Aquesta declaració va ser preparada el 6 de març de 2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació d'accessibilitat portada a terme per l'empresa OESIA i els serveis tècnics de l'AMB.

Darrera revisió de la declaració: 1 de març de 2021.