Zones de baixes emissions (ZBE)

Les ZBE metropolitanes són àmbits concrets on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants per assolir un triple objectiu: reduir l'ús del vehicle privat, reformar l'espai públic per avançar cap a una mobilitat més sostenible i neta i, finalment, millorar la qualitat de l'aire dels municipis metropolitans.