ZBE Metròpolis Barcelona

Les ZBE són àmbits concrets on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants per assolir una mobilitat més sostenible i neta i, en conseqüència, millorar la qualitat de l’aire.


 

The reason behind the measures

Air pollution has a significant impact on the health of the metropolitan area's citizens. Air pollution is directly responsible for more than 500,000 premature deaths per year in Europe.