Investments and supports

Els plans d'inversió i suport als ajuntaments són plans d'actuació directa de l'AMB, amb o sense finançament extern, en el territori metropolità amb una important dotació econòmica per dur a terme actuacions d'inversió en el territori i per promoure la generació d'ocupació i la reactivació econòmica..