Civil servant job offers

AVIS IMPORTANT SOBRE LA PROVA DE TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ ECONÒMICA (EXP.903528/22)

Les persones aspirants han de portar una calculadora el dia de la prova de l’oposició.

Anuncis de convocatòries de concursos públics per a la provisió de llocs de treball.

Seu de l'AMB
Informació sobre bases i oferta pública

Oferta pública 63

Formulari de filtre d'ofertes d'ocupació pública

Darreres actualitzacions

Totes les ofertes