Economia del coneixement

Informació sobre l'evolució dels principals indicadors relacionats amb l'economia del coneixement

Font: IERMB a partir de Departament de Treball, Generalitat de Catalunya; Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

Font: IERMB a partir de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)