Elaboració pròpia i font Idescat

Elaboració pròpia i font Idescat

Elaboració pròpia i font Idescat

Elaboració pròpia i font Idescat

Elaboració pròpia i font Idescat

Dades relacionades

Any de construcció dels edificis destinats a habitatgesFormat PDF
Dades censals de l'any de construcció dels edificis en els municipis metropolitans
Freqüència d'actualització: anual

Evolució de l'estat de conservació dels edificisFormat PDF
Dades censals dels edificis segons el seu estat de conservació i el tipus d'instal·lacions als municipis metropolitans
Freqüència d'actualització: anual

Tipologia dels habitatgesFormat PDF
Dades censals de la tipologia dels habitatges en els municipis metropolitans
Freqüència d'actualització: anual

Habitatges segons règim de tinençaFormat PDF
Dades censals sobre el règim de tinença dels habitatges familiars en els municipis metropolitans.
Freqüència d'actualització: anual

Habitatges segons instal·lacionsFormat PDF
Dades sobre els edificis destinats a habitatges segons les instal·lacions.
Freqüència d'actualització: anual