Convenis de col·laboració

En aquesta pàgina es publica el llistat de convenis de col·laboració signats per part de l'AMB amb altres entitats o organismes i un enllaç a la informació sobre convenis de subvenció.

Els continguts dels convenis es poden consultar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, on es publiquen en compliment de l'article 14.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Llistat de Convenis de l'AMB  (Darrera informació enviada al Registre de Convenis. Setembre de 2019).

Podeu consultar el llistat històric de convenis en l'enllaç següent:

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
Prova: $provaURL