Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració signats per part de l'AMB amb altres entitats o organismes i enllaç a la informació sobre subvencions atorgades per l'AMB.

Els continguts dels convenis es poden consultar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, on es publiquen en compliment de l'article 14.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Visor de convenis de col·laboració i cooperació de l'AMB 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya

Subvencions de l'AMB