Dades de mobilitat

Conèixer l'evolució del nombre de viatgers en serveis de transport de titularitat de l'AMB, estadístiques sobre mobilitat quotidiana de residents de l'àrea metropolitana de Barcelona, dades sobre metro i autobús i els indicadors de qualitat dels autobusos metropolitans de gestió indirecta.

 •  

  Passengers data Evolution of the number of passengers by metro and AMB buses

   

  Statistical data Statistics on daily mobility, data of metropolitan public transport services, etc.

   

  Quality indexes Client satisfaction rates, bus quality, punctuality, etc.

Viatgers en serveis de metro i autobús de l'AMB