Àmbits estadístics metropolitans

Els Àmbits Estadístics Metropolitans son una delimitació de l’àrea metropolitana en 268 zones que en la majoria dels casos son els barris que han delimitat els propis municipis o que han delimitat com a zones d’interès els municipis juntament amb el grup de treball de l’AMB. La seva extensió reduïda que agrupa a la població en grups de aproximadament 12.000 habitants de mitjana, permet subministrar informació més precisa sobre les condicions de vida de la ciutadania i les condicions de l’entorn urbà. El Consell metropolità en va acordar la seva aplicació l’any 2023.