Xarxa Metropolitana de Patrimoni

Descobreix el llegat que t'envolta

Project for TVET Innovation

Open period for TVET action plan 2021-2011

Com a casa, enlloc

Ajuts a la rehabilitació

AMB Mobilitat

All the information about metropolitan transport

Indicadors socials

Vulnerabilitat, habitatge, atenció, convivència...

Declaració d'emergència climàtica

Eines per actuar ràpidament a la metròpolis

Locate your business

Real estate search tool for companies

Taxi at a fixed price

Request it with the app

Live streaming

Plenary session of the Metropolitan Council

Metropolitan studies

Refer to the catalogue

Barcelona opportunity

Business takes place where happiness is found

PDU

Metropolitan Urban Master Plan

Mapa municipis AMB