Programa de beques de formació

Un aspecte més del servei públic que persegueix l'administració metropolitana s'articula a través de la col·laboració amb els centres d'ensenyament per a la formació pràctica dels futurs professionals del país.

Convenis de cooperació

L'AMB aposta perquè cada any desenes d'estudiants de cicles formatius, graus, llicenciatures i màsters universitaris s'integrin en els equips tècnics que impulsen les polítiques metropolitanes, per tal que que puguin conèixer de primera mà la pràctica professional en la qual s'estan formant.

Enguany, l'administració metropolitana ha destinat 730.000 € per a la incorporació de 50 estudiants en els següents departaments:

  • Urbanisme
  • Espai Públic
  • Serveis Generals
  • Intervenció
  • Cicle de l'Aigua
  • Serveis Ambientals
  • Prevenció de Residus
  • Programes de Desenvolupament Urbà

I per fer-lo possible, s'han establert convenis de cooperació educativa amb les universitats i escoles següents:

Fundació Blanquerna
Escola Eina
Escola del Treball


Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Grau de Ciències AmbientalsGrau d'Administració i Direcció d'Empreses


Universitat de Barcelona (UB)

 

Facultat de Geografia i HistòriaFacultat de Biologia
Facultat de QuímicaFacultat de Farmàcia
Facultat de FilologiaFacultat de Psicologia


Universitat de Girona (UdG)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 

 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de BarcelonaEscola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de BarcelonaEscola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de BarcelonaEscola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial