Mesura per la COVID-19Recull de serveis disponibles que estan implementant les administracions locals, supramunicipals i els agents socials per fer front a l'actual crisi sanitària. Els recursos estan destinats a les persones en situació de més vulnerabilitat del territori metropolità

Serveis del municipis
 

Pla ApropAMB (ajuntaments metropolitans)

Social policies

Social cohesion is one of the AMB's main objectives and the principle which defines the aid policies for metropolitan municipalities to combat social vulnerability and exclusion. The three main axes of this policy are the fight against energy shortage, social pricing and the dynamisation of the labour market.

ApropAMB

Check the new Metropolitan Plan to Support Municipal Social Policies 2020-2023 (in Catalan)

Social indicators