Pagaments

Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de l'AMB i organismes relacionats i, consulta dels criteris d'expedició d'ordres de pagament del Pla de disposició de fons.

 

 


Pla de disposició de fons

L'indicador PMP (Període Mitjà de Pagament) mesura el període de pagament als proveïdors que presten servei a l'AMB. Segons la normativa vigent, aquest període no pot superar els 30 dies.

PMP del darrer trimestre
Entitat Ràtio Operacions
Pagades
Ràtio Operacions
Pendents de Pagament
PMP
Àrea Metropolita de Barcelona 23,00 58,29 25,68
AMB Informació i Serveis, SA 14,74 23,29 16,95
Consorci Ecoparc 4 51,04 6,00 23,64
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 32,62 19,22 32,54
C. L'Habitatge L'Àrea Metropolitana de Barcelona 16,22 11,00 16,18
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 73,46 17,15 19,02
Ferrocarrril Metrop. de Barcelona S.A. 29,49 8,46 27,30
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 27.41 0,00 27,41
Transports de Barcelona, SA 29,62 15,57 27,09
PMP global a proveïdors   26,81

Up
Pla de disposició de fons

El Pla de disposició de fons té caràcter normatiu i té per finalitat establir els criteris que es consideren en l’expedició de les ordres de pagament de l’AMB.

Aquest Pla també regula l’ordenació de pagaments materials del conjunt de les obligacions econòmiques pendents de pagament, tant per operacions pressupostàries com de naturalesa no pressupostària i devolucions d’ingressos, amb càrrec a la tresoreria.

Pla de disposició de fons


Up
Pressupost de Tresoreria

Up