L'àrea metropolitana

Sol·licitud de servei esporàdic

Dades personals

Dades personals

SERVEI SOL·LICITAT
Va amb acompanyant?
Va amb acompanyant?

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA es compromet, explícitament, a mantenir totes les dades que ens faciliteu en la màxima confidencialitat i a no proporcionar-les en cap cas a tercers. Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis de la web o per utilitzar les nostres aplicacions no es destinaran en cap cas a cap altra finalitat, ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de les dades de caràcter personal de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, BOI 14-12-99). D'acord amb aquesta mateixa llei, informem que les dades personals que poguessin contenir en els formularis, consten a la nostra base de dades de Barcelona, a la Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona i estan incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Per a exercir el dret d’accés, rectificació o cancel•lació, en relació a les esmentades dades, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 291 80 90 o per correu electrònic a info@ambmobilitat.cat. Aquesta Llei orgànica, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOI 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en tot allò que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Tràmit:

Li recordem que per a la sol·licitud de serveis via web, s'ha de realitzar amb una antelació de 48 hores laborables, de dilluns a divendres (de 8 a 19 hores).

Si el seu servei ha estat concedit rebrà la confirmació per e-mail el mateix dia que vostè fa la petició. En cas de no rebre aquesta confirmació via e-mail, haurà de sol·licitar aquest servei telefònicament al 93 486 07 52.

Li informem que el calendari de peticions és el següent:

ServeisDia de petició
dimartsdivendres
dimecresdilluns
dijousdimarts
divendresdimecres
dissabte, diumenge i dillunsdijous

Recordeu que aquest calendari és per 48 hores laborables, si hi ha un dia festiu es veurà afectat.