Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions

 

 


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

 

 

Subvencions atorgades

Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:

 

ExpedientInstitució subvencionadaObjecte de la subvencióImport Subvenció
(€)
Direcció impulsora Vigència conveniÒrgan aprovadorData aprovació
900820/23Unió de Polígons Industrials de CatalunyaConveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de l'UPIC 202320.000,00Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

31/12/2023

Consell Metropolità28/03/2023
900622/23Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitats física i orgànica Francesc Layret, COCEMFE BCNConveni COCEMFE-AMB 202365.000,00Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic31/12/2023Consell Metropolità28/03/2023
900943/23Institut Català de SòlConveni de col·laboració entre l'Aj. de BCN, l'INCASÒL i L'AMB PROJECTE BARCELONA-CATALÒNIA 2023250.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic31/12/2023Consell Metropolità28/03/2023
900610/23Procornellà, SA

Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de Procornellà Premis a la innovació empresarial 2023

32.000,64Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic31/12/2023Consell Metropolità28/03/2023

Plans d'inversió i suport als ajuntaments

 


Up
Justificació de subvencions

A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).

També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.

Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa

Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions


Up
Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans


Up
Prova: $provaURL