Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SubvencionsAquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB (art. 22.2 Llei 38/2003)

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació
902304/21 Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR Conveni d'emergència amb el Comité Català per als refugiats per dur a terme el projecte "Millora de l'accés a l'aigua potable a Alep, Síria" 50.000,00 Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2021 Consell Metropolità 28/9/2021
902272/21 Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement per desenvolupar durant el 2021 l'activitat CITILAB 200.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2021 Consell Metropolità 28/09/2021
900329/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni regulador per la subvenció a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la realització durant el curs 2020-21 del taller temàtic"ETSAB Visiting Studio" de l'ETSAB. 10.500,00 Àrea d'Administració i Territori 31/12/2021 Consell Metropolità 28/09/2021
903252/20 Ajuntament de Viladecans Conveni regulador de la subvenció a l'Ajuntament de Viladecans al projecte " Espai d'orientació i assessorament per la igualtat de gènere en l'àmbit laboral". Pla APROPAMB. 51.818,30 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2021 Junta de Govern 28/09/2021

Plans d'inversió i suport als ajuntaments
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans
Prova: $provaURL