Pobresa energètica

Per lluitar contra la pobresa energética, l'AMB disposa del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 que, a través del programa de Llars vulnerables vol donar suport econòmic a acutacions municipals dirigides a donar resposta efectiva a les situacions de falta de recursos per fer front al pagament dels subministraments d'energia i aigua, realizar auditories i donar eines als usuaris perquè puguin reduir les despeses de subministraments i afrontar l'emergència d'habitatge.

Check the new Metropolitan Plan to Support Municipal Social Policies 2020-2023 (in Catalan)

$escapeTool.html($alt)

 

Convenis
Conveni amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge:

Implementació de mesures preventives d'estalvi energètic
Documentació
El Consell Comarcal del Baix Llobregat amb el suport de l'AMB va celebrar dues sessions de formació amb personal tècnic i administratiu dels seus ajuntaments per tal d'ampliar coneixements sobre la normativa sobre pobresa energètica i posar en comú procediments administratius. Fruit d'aquestes sessions es va crear el següent document de consens amb recomanacions sobre com actuar en els casos de pobresa energètica. Cal tenir en compte que és un document de consulta però en cap cas el seu contingut és d'obligat compliment.

Document de consens
Accions de sensibilització
Coorganització del Congrés Català de Pobresa Energètica