Protecció dels consumidors d'energia

Back

Decret de mesures urgents per a la transició energètica i per a la protecció dels consumidors d'energia

Bombeta
 • Subject: Energy Poverty
 • Public: General
 • Type: General interest
 • Edition: Brochure
 • Supports: Electronic
Synopsis

Informació per als consumidors sobre els ajuts econòmics que facilita l'Estat per pagar la factura d'electricitat, per reduir-ne el consum a casa i per explicar la necessitat d'utilitzar les energies renovables.

Aquesta publicació fa una adaptació a un llenguatge clar i senzill del Reial decret llei 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i per a la protecció dels consumidors. Decret elaborat dins de la nova legislació estatal del 2018 relativa a la pobresa energètica.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  11/2018
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  B 28453-2018

Viewer