Mesura per la COVID-19Recull de serveis disponibles que estan implementant les administracions locals, supramunicipals i els agents socials per fer front a l'actual crisi sanitària. Els recursos estan destinats a les persones en situació de més vulnerabilitat del territori metropolità

Fer la consulta

Polítiques socials

La cohesió social és un dels objectius de l'AMB i és el principi a través del qual es defineixen les polítiques d'assistència als municipis metropolitans per combatre la vulnerabilitat i l'exclusió social. Els tres eixos principals d'aquesta política són la lluita contra la pobresa energètica, la tarifació social i la dinamització del mercat de treball.

Una de les eines per abordar la cohesió social és el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 que s'emmarca en el desenvolupament dels objectius 1 i 2 de l'Acord per al Govern de l'AMB per al període 2019-2023. Aquest Pla està dotat amb 30.000.000 € i s'estructura en dos programes: Dinamització del mercat de treball i Foment de la cohesió social.

Document del pla suport a les polítiques socials municipals 2020-2023