Civil servants and payments

The technical and administrative team forming the AMB staff aims to design and manage metropolitan services and facilities.

 •  

  Civil servant job offers Call announcements of public tender for the provision of job positions

   

  Indicators of civil servant occupation Statistical information about civil service and staff of the Barcelona Metropolitan Area

   

  Payments Salaries and payments of civil servants, management staff and political representatives of the AMB

 •  

  Personal AMB Plantilles i relació de llocs de treball de personal funcionari, laboral, contractes temporals i d'interinatge

   

  Condicions de treball Document vigent de l'Acord de condicions de treball per al personal funcionari

   

  Igualtat de gènere Projecte tècnic II Pla d'igualtat de gènere de l'AMB i ens dependents (IMET i IMPSOL)

 •  

  Informació sindical Representació sindical, alliberaments, costos, hores sindicals...

   

  Personal extern Llocs de treball ocupats per personal extern que treballa en dependències de l'AMB

   

  Grants Programme Collaboration with educational centres for students' practical training

Evolució del nombre de treballadors de l'AMB

Gràfic Evolució de la plantilla
Prova: $provaURL