• Bonificació del tribut metropolità per a famílies nombroses

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  Les famílies nombroses poden demanar una bonificació del 50 %, sempre que els seus ingressos no superin els trenta mil euros anuals.

 • Domiciliacions i altres tràmits del Tribut metropolità

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  Els contribuents poden descarregar en aquesta pàgina el formulari per a les diferents gestions administratives en relació amb el Tribut metropolità.

 • Reclamacions i recursos del Tribut metropolità

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  El contribuent o el seu representat poden presentar a l'AMB reclamacions contra els rebuts del tribut metropolità, tant en període voluntari com en període executiu.

 • Pagament del tribut metropolità i obtenció de la carta de pagament

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya amb l'objecte de finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tràmit de pagament i obtenció de la carta de pagament.