Fons Next Generation EU

El 21 de juliol del 2020, els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van acordar un paquet d'ajuda financera per pal·liar la greu crisi econòmica i social ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 i transformar les economies europees fent-les més verdes, digitals i resilients. Amb aquest objectiu, es va dissenyar el programa de recuperació de caràcter temporal Next Generation EU.

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), el programa més important del fons NGEU, només finança despeses no recurrents, inversions i reformes que comportin un canvi estructural i que tinguin un impacte durador en la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l'ocupació

Per poder accedir als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els estats membres han hagut d'aprovar plans nacionals de recuperació i resiliència. A Espanya, el Pla de recuperació, transformació i resiliència (en endavant, PRTR) preveu una agenda sòlida d'inversions i reformes estructurals per fer front a la crisi.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de les seves competències i en coordinació amb els 36 ajuntaments metropolitans, ha identificat diferents projectes susceptibles de ser finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En aquesta pàgina web es recullen els projectes que executen l'AMB i les seves entitats dependents que han rebut finançament. 

Up