• Evolució de la població

  A l'àrea metropolitana hi viuen 3.291.654 persones, un 42,8 % de la població total de Catalunya.

 • Usos del sòl

  L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les més poblades d'Europa, té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

 • Evolució del consum domèstic d'aigua

  Les companyies subministradores han servit l'any 2020 més de 133.000.000 m3 d'aigua potable al més d'1,4 milions d'abonats domèstics metropolitans.

 • Evolució de la generació de residus

  Durant l'any 2020 cada habitant del territori metropolità ha generat 1,17 kg diaris de deixalles domèstiques.

Destaquem

Eines digitals

Aplicacions mòbils, geoserveis, interactius, serveis web...