Producció d'energia

Comptadors de llum

L'AMB acompanya els municipis metropolitans per tal d'assolir l'objectiu "ajuntaments 100% renovables 2030" a partir d'inversions en eficiència energètica i energia solar, per tal que els seus edificis d'equipaments i enllumenat públic siguin neutres en emissions en l'horitzó 2030. En aquest quadre de comandament es poden veure les dades de les instal·lacions solars que l'AMB ha promogut i que contribueixen directament a complir aquest compromís:
 • Energia FV generada: representa quina és l'energia generada pel global de les instal·lacions en cadascun dels últims 7 dies, l'energia generada acumulada mensual i anual, respectivament.
 • Estalvi econòmic: representa quin és l'estalvi total que ha generat als ajuntaments la producció de les instal·lacions durant el mes actual i l'any actual, respectivament.
 • Estalvi CO2: Representa la quantitat de CO2 equivalent que s'ha deixat d'emetre gràcies a les instal·lacions fotovoltaiques.
 • Fracció solar/Cobertura solar: representa, durant la darrera hora, quin % de l'energia consumida pels edificis on es troben les instal·lacions en coberta o bé les vinculades a fotolineres, ha estat generada per aquestes.
 • Energia fotovoltaica generada

  KWh Darrera setmana
 • Energia activa

  Aquest mes
  0 KWh
 • Estalvi econòmic

  Aquest mes
  0
 • Estalvi CO2

  Aquest any
  0 Grams
 • Energia activa

  Aquest any
  0 KWh
 • Estalvi econòmic

  Aquest any
  0
 • Fracció solar global

  Darrera hora
  0 %