Àrea Internacional

L'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Publicacions

Notícies

  • | Tema: Relacions internacionals

    Reunió de la xarxa EMA

    Debat sobre el paper de les metròpolis en els fons europeus de recuperació

  • | Tema: Relacions internacionals | Autor: AMB

    Projecte MAGO

    Noves solucions per a una gestió integrada dels recursos hídrics en l'agricultura

Publicacions