Dades i documentació

Dades derivades de la política de transparència de l'IMPSOL i documents sobre el Protocol de sostenibilitat en les edificacions

Portàtil
Protocol de sostenibilitat

Puja
Funcionament i organització

Beques i subvencions

L'IMPSOL no té establertes beques ni otorga subvencions.

Empreses concesionàries

L'IMPSOL no té empreses concesionàries i, per tant, ni s'otorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes o entitats dependents o vinculats

L'IMPSOL no té cap organisme ni entitat dependent o vinculats.


Puja
Resolucions i dictàmens

Puja