Observatori de la discapacitat

Aquesta eina aborda totes les qüestions que poden tenir un impacte directe en els drets i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Així, de manera transversal especifica les línies d'actuació que s'han de dur a terme per solucionar les problemàtiques relatives al desenvolupament metropolità, a la lluita contra desigualtats socials.

Sortida d'un comerç en cadira de rodes


L'AMB ha desenvolupat un conveni de col·laboració amb la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona amb la finalitat de definir les línies prioritàries d'intervenció que li corresponen a l'administració metropolitana en matèria d'accessibilitat.

L'objecte d'aquesta col·laboració és donar suport al nou paradigma social de la discapacitat amb la finalitat de la creació d'un nou model social inspirat en potenciar el respecte a la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, propiciant la inclusió social basant-se en els principis de vida independent, no discriminació, accessibilitat universal, normalització de l'entorn i diàleg civil als municipis de l'AMB.

Document del pla suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

$escapeTool.html($alt)
Convenis
Convenis de col·laboració amb la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona 

Any 2019
Any 2018
Any 2017
Any 2016

Puja
Jornades
Tallers i jornades de participació per assolir l'objectiu d'impuls a l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats al municipis metropolitans, i presentar eines per dur-lo a terme.

Puja
Productes
Infografies, fullets, guies i interactius:

Puja
Prova: $provaURL

Interactiu

Infografies

Guies i dossiers