Perfil de contractant

L'AMB està incorporada a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a l'hora de donar informació sobre els processos de contractació que porta a terme. L'objectiu és garantir la màxima publicitat i comunicació del procediment.