Tipus

A la metròpolis de Barcelona es concentra una gran quantitat d'infraestructures distribuïdes en sis àmbits: la mobilitat i el transport, les xarxes d'energia, la gestió i el tractament de residus, el cicle integral de l'aigua, la infraestructura verda i la xarxa de telecomunicacions.

Infraestructura verda

Cicle de l'aigua

Cicle dels residus

Xarxa elèctrica

Metabolisme metropolità

Prova: $provaURL