Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Calendari
Totes les actuacions previstes:
Descarregar el calendari del mes de octubre de 2021

Canvis en l'actuació: data, producte, etc
Nova actuació
Actuació anul·lada

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT TIPUS D'APLICACIÓ
Bellvitge
L'Hospitalet de Llobregat 
Pins Abamectina 1,8% 19/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Can Buxeres
L'Hospitalet de Llobregat
Palmera Acetamiprid 20% 28-29/10/2021 Insecticida Localitzat
Can Corts
Cornellà de Llobregat
Pins Abamectina 1,8% 20/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Can Rigal
Barcelona
Pins Abamectina 1,8% 07/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Can Solei i de Ca l'Arnús
Badalona
Palmera Acetamiprid 20% 19-20/10/2021  Insecticida Localitzat
Vinya Òxid cuprós 75% 26/10/2021 Fungicida Polvorització
Vinya Sofre 80% 26/10/2021 Fungicida Polvorització
Xiprer Fosetil-Al 80% 14/10/2021 Fungicida Polvorització
Margalló Fosetil-Al 80% 20/10/2021 Fungicida Polvorització
Can Vidalet
Esplugues de Llobregat
Palmera Acetamiprid 20% 26-27/10/2021  Insecticida Localitzat
Grama Deltametrin 1,5% 19/10/2021 Insecticida Polvorització
Fosetil-Al 80% 19/10/2021 Fungicida Polvorització
Castell
Castelldefels
Pins Abamectina 1,8% 06/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Costeta
Begues
Pins Abamectina 1,8% 06/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Ermita
Castellbisbal
Pins Abamectina 1,8% 22/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Fontsanta
Esplugues de Llobregat
Pins Abamectina 1,8% 14/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Vinya Oxiclorur de coure 50% 13/10/2021 Fungicida Polvorització
Sofre 80%
Jardí de l'AMB
Barcelona
Pins Abamectina 1,8% 21/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Jardí Botànic
Barcelona
Palmera Acetamiprid 20% 21-22/10/2021 Insecticida Localitzat
Diverses espècies Acetamiprid 20% 19/10/2021 Insecticida Localitzat
Boix  Deltametrin 1,5% 13-14-15/10/21 Insecticida Polvorització
Diverses espècies Fosetil-Al   80% 20/10/2021 Fungicida Polvoritzacio
Rosa s.p. Deltametrin 1,5% 15/10/2021 Insecticida Polvorització
Jardí Botànic Històric
Barcelona
Palmera Acetamiprid 20% 22/10/2021 Insecticida Localitzat
Boix  Deltametrin 1,5% 13-14-15/10/2021 Insecticida Polvorització
Mil·lenari
Sant Just Desvern
Pins Abamectina 1,8% 13/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Muntanyeta
Sant Boi de Llobregat
Pins Abamectina 1,8% 05/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Nou
El Prat de Llobregat
Pins Abamectina 1,8% 06/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Palmeres
Corbera de Llobregat
Palmeres Acetamiprid 20% 04/10/2021 Insecticida Polvorització
Pi gros
Sant Vicenç del Horts
Pins Abamectina 1,8% 22/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Planes
L'Hospitalet de Llobregat
Pins Abamectina 1,8% 07/10/2021 Insecticida Endoteràpia
Torreblanca
Sant Feliu de Llobregat
Boix Deltametrin 1,5% 11/10/2021 Insecticida Polvorització
Rosa s.p. Òxid cuprós 75% 18/10/2021 Fungicida Polvorització
Sofre 80%
Palmera Acetamiprid 20% 25/10/2021 Insecticida Localitzat
Xiprer Fosetil-Al 80% 18/10/2021 Fungicida Polvorització
Turonet
Cerdanyola del Vallès
Llaurers   Oleat fosfòric 18/10/2021  Insecticida Polvorització

Puja
Notificacions
Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.
 • Com donar-se d'alta a les notificacions
  Primer accediu a la plana d'alta de les notificacions:
  Doneu-vos d'alta al butlletí

  Després seguiu les presents instruccions per donar-vos d'alta i rebre les notificacions. Heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

  Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB

Puja
Recomanacions
 • Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris
  • Evitar la proximitat d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques a zones en tractament.
  • Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims.
  • Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit en tractament és molt proper.
  • Fer activitats esportives urbanes (com córrer, anar en bici...) en zones alternatives.
 • Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
  • Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
  • No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
  • En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.

Puja
Gestió
Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
 • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
 • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
 • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
 • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.

Puja
Normativa
L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.

Puja
Prova: $provaURL