Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Totes les actuacions previstes:
Descarregar el calendari del mes de maig de 2021

Canvis en l'actuació: data, producte, etc
Nova actuació
Actuació anul·lada

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT TIPUS D'APLICACIÓ
Can Buxeres
L'Hospitalet de Llobregat
Xiprer Fosetil-Al 80% 10/05/2021 Fungicida Polvorització
Oms Abamectina 1,8% 17/05/2021 Insecticida  Endoteràpia
Can Solei - Ca l'Arnús
Badalona
Xiprer Fosetil-Al 80% 17/05/2021 Fungicida Polvorització
Oms Abamectina 1,8% 25-26-27/05/21 Insecticida Endoteràpia
Can Vidalet
Esplugues de Llobregat
Oms  Abamectina 1,8% 10-11-12-13-14/05/21 Insecticida Endoteràpia
Jardí de l'AMB
Barcelona
Prat regat Acetamiprid 20% 12/05/2021 Insecticida Ruixat en superficie
Pins Acetamiprid 20% 12/05/2021 Insecticida Endoteràpia
Oms Acetamiprid 20% 26/05/2021 Insecticida Endoteràpia
Jardí Botànic
Barcelona
Xiprer Fosetil-Al 80% 14/05/2021 Fungicida Polvorització
Oms Abamectina 1,8% 31/05/2021 Insecticida Endoteràpia
Boix Deltametrin 1,5%  10-11-12/05 Insecticida Polvorització
Rosa sp. Oxiclorur de coure 50% 13/05/2021 Fungicida Polvorització
Rosa sp. Sofre 80% 13/05/2021 Fungicida Polvorització
Rosa sp. Deltametrin 1,5%  13/05/2021 Insecticida Polvorització
Sophora sp. Deltametrin 1,5% 13/05/2021 Insecticida Polvorització
Palmera Acetamiprid 20% 17-18/05/2021 Insecticida Ruixat de l'ull
Jardí Botànic Històric
Barcelona
Boix Deltametrin 1,5% 23/04/2021 Insecticida Polvorització
Palmera Acetamiprid 20% 18/05/2021 Insecticida Ruixat de l'ull
Pi Gros
Sant Vicenç dels Horts
Llorer Sofre 80% 11/05/2021 Fungicida Polvorització
Riera de Canyadó
Badalona
Oms Abamectina 1,8% 25-26-27/05/21 Insecticida Endoteràpia
Riu
El Prat de Llobregat
Oms Acetamiprid 20% 27/05/2021 Insecticida Endoteràpia
Torreblanca
Sant Feliu de Llobregat
Boix Deltametrin 1,5% 10/05/2021 Insecticida Polvorització
Rosa sp. Oxiclorur de coure 50% 17/05/2021 Fungicida Polvorització
Rosa sp. Sofre 80% 17/05/2021 Fungicida Polvorització
Xiprer Fosetil-Al 80%  31/05/2021 Fungicida Polvorització
Oms Abamectina 1,8% 18-19-20-21/05/21 Insecticida  Endoteràpia
Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB
Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
 • Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
 • No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
 • En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.
Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris
 • Evitar la proximitat d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques a zones en tractament.
 • Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims.
 • Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit en tractament és molt proper.
 • Fer activitats esportives urbanes (com córrer, anar en bici...) en zones alternatives.
Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
 • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
 • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
 • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
 • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.
L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.
Prova: $provaURL