Processos participatius

Globus de conversa

Avanç del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

En la sessió de 26/03/2019, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, aprovar l'Avanç i exposar al públic el document de referència (núm. d'expedient 900511/19). El termini actual finalitza el 31 de gener de 2020.

Anunci al BOPB de 23 d'abril de 2019
Anunci al DOGC de 26 d'abril de 2019

Documentació tècnica

Com arribar a la seu de l'AMB

Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

Espai per a la presentació de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) amb indicació de la identitat del presentador.

Documentació i tramitació electrònica
Prova: $provaURL