Processos participatius

Globus de conversa
Mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge
Procés de participació obert del 21 de juny al 5 de juliol de 2021.

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, sempre que els municipis així l'hi sol·licitin. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils del 21 de juny al 5 de juliol pels 7 municipis restants que han sol·licitat la tramitació. Amb anterioritat del 25 de maig al 7 de juny es va fer la consulta i audiència, per els altres municipis.
 • Motivació
  Durant les dues darreres dècades, el mercat de lloguer ha anat guanyant pes de manera generalitzada als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si bé l'any 2001 el 20,9 % de les famílies vivien en un habitatge en lloguer, l'any 2019 ja eren el 31,2 %.

  Així mateix, durant els darrers anys, els preus de lloguer han iniciat una fase alcista que, en termes mitjans, els ha portat a màxims històrics des que es disposa de dades. En canvi, per la seva banda, els ingressos de la població no han crescut amb la mateixa intensitat, de tal manera que, de mitjana, la proporció dels ingressos que es desina a habitatge ha anat creixent.

  Per tal de fer front a aquesta situació, que es pot fer extensiva a altres territoris de Catalunya, una de les propostes legislatives dutes a terme pel Parlament ha estat la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

  L'objecte d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. La mateixa Llei 11/2020 estipula els preceptes per delimitar les anomenades àrees amb mercat d'habitatge tens, on es podrà aplicar el règim de contenció de rendes.

  La disposició transitòria segona declara un llistat de municipis, dels quals 24 són de l'AMB, com a àrea de mercat d'habitatge tens. Aquesta declaració és vigent fins el 21 de setembre de 2021 i requereix la formulació d'una nova declaració d'àrea de mercat de l'habitatge tens per permetre la implementació de la Llei 11/2020 més enllà d'aquest període.

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona és, segons la Llei 11/2020, competent per fer aquesta declaració en l'àmbit metropolità per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis. En aquest cas, l'AMB va oferir als 35 municipis del àmbit metropolità (tret de Barcelona, que és competent per fer-ho) la possibilitat de fer la tramitació si els municipis ho acordaven per un acord del ple.

  En aquest moment, s'inicia un període de consulta a la ciutadania, previ a la redacció de les memòries i dels informes municipals. En aquest espai es posa a disposició de la ciutadania la informació relativa al procediment administratiu, l'índex del contingut de la memòria i una llista dels ajuntaments que han sol·licitat (a la data indicada) la tramitació a l'AMB.

  També s'ha habilitat un formulari per rebre les aportacions i les apreciacions de la ciutadania respecte d'aquest procediment.
 • Tramitació
 • Formulari de participació
Prova: $provaURL