Habitatge Metròpolis Barcelona

Viu la metròpolis

L'entitat
Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) té per objecte la promoció i la gestió d'habitatges de lloguer assequible en l'àmbit de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'objectiu de l'entitat és la construcció d'un parc de 4.500 habitatges de lloguer assequible en el termini de 10 anys, per tal de frenar la tendència a l'alça que experimenten els preus de l'habitatge metropolità. 

Per dur-lo a terme, el Consell Metropolità ha autoritzat la licitació per incorporar un soci privat, que transformarà l'actual operador metropolità d'habitatge de lloguer en una societat d'economia mixta. 

Constitució i presentació d'HMB

Estatuts
Previsions
Les cinc primeres promocions previstes, que sumaran aproximadament uns 550 pisos, es duran a terme als municipis de Barcelona, Montgat, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat.

Característiques del procediment:
  • Els futurs llogaters, per tal de poder accedir als habitatges, hauran de complir les condicions establertes en els diferents plans d'habitatge vigents en cada moment, en quant a habitatges de règim de protecció oficial o equivalent. L'adjudicació dels habitatges serà per convocatòria pública.
  • La superfície útils dels habitatges s'estimarà en funció de cada projecte. Es construiran pàrquings, trasters i locals comercials en funció de la normativa vigent.
  • Les promocions s'explotaran en règim de lloguer assequible amb la voluntat que el 75% dels habitatges siguin de règim general i el 25%, de règim concertat.
  • La promoció s'acollirà al règim jurídic de l'habitatge amb protecció oficial vigent o equivalent vigent a Catalunya.
Perfil de contractant
Verificació de documents