L'AMB i COCEMFE ressalten la importància de l'accessibilitat digital del col·lectiu amb discapacitat per assegurar la seva autonomia personal

| Tema: Accessibilitat

Consideren prioritari facilitar l'ús de les eines digitals per millorar la relació amb les administracions i elaboraran un banc de bones pràctiques. Els ajuntaments metropolitans es comuniquen de manera efectiva amb les persones amb discapacitat a través d'aquestes eines i cal optimitzar-ne els processos, segons la darrera trobada de les dues entitats

Accessibilitat al mercat

La darrera reunió del Grup Motor de l'AMB i COCEMFE Barcelona, un equip de treball format per representats de les dues entitats, ha posat de manifest la necessitat d'adaptar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat a la nova realitat de la COVID-19 i als canvis que aquesta ha provocat a llarg termini en el seu dia a dia. En aquesta trobada, els representants dels diferents municipis metropolitans han presentat les bones pràctiques vinculades a la situació de pandèmia, un banc que l'AMB i COCEMFE Barcelona pretenen ampliar i completar durant aquest any.

Un dels àmbits on els representants dels ajuntaments participants han fet més èmfasi és l'accessibilitat digital, un tema urgent i necessari en aquests temps en què molts dels tràmits amb les administracions s'han de fer de manera telemàtica.

En aquest sentit, s'han presentat les bones pràctiques de diversos ajuntaments, com el de Sant Feliu de Llobregat, que ha posat en marxa un curs per ensenyar a fer tràmits en portals com La Meva Salut, la renovació del DNI o altres gestions bàsiques. També han destacat les iniciatives dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, que han treballat en la millora de l'accessibilitat de les webs municipals, i la de TMB, que ha millorat els seus canals telemàtics i va habilitar telèfons per a una atenció més directa.

Amb les experiències relatades, el Grup Motor elaborarà un banc de bones pràctiques que pugui servir de model per a altres ajuntaments que vulguin aplicar mesures per afavorir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. A més, es crearà un espai de FAQs (preguntes frequents) amb les consultes més comunes que es reben sobre accessibilitat, inserció laboral de les persones amb discapacitat i promoció de l'autonomia personal, per tal de facilitar la tasca a tècnics, empreses i ciutadania.

L'AMB, a través del seu Observatori de la Discapacitat, dona suport logístic i de consultoria als municipis metropolitans en matèria d'accessibilitat universal. Des de l'any 2016, els acompanya perquè els seus ciutadans aconsegueixin plena autonomia. Aquest suport es dona a través de jornades d'accessibilitat universal, de la creació d'estudis, d'opuscles informatius i del lideratge del Grup Motor de l'accessibilitat.

Com és d'accessible l'AMB?

  • L'accessibilitat web és prioritària per a l'AMB. El domini www.amb.cat segueix les recomanacions del Consorci World Wide Web a través d'una eina que vetlla per eliminar les barreres d'accés a la informació. Actualment, aquesta eina atorga al web de l'AMB una puntuació de 83,7 punts sobre 100 (la mitjana de les webs de les administracions públiques és de 69,8). Alguns exemples d'aquesta adaptació són la transcripció de la veu en off dels vídeos, el contrast mínim de colors a la web, l'opció d'aturar el moviment dels sliders o la presència de textos alternatius de les imatges.
  • Pel que fa a l'habitatge, l'IMPSOL dissenya i construeix habitatges amb protecció oficial tenint en compte la inclusió, la perspectiva de gènere, l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
  • L'AMB dissenya l'espai públic i els equipaments per a les persones. Es prioritza i es facilita la mobilitat dels vianants per garantir que els espais siguin accessibles, segurs i fàcilment comprensibles perquè tothom en pugui gaudir en condicions d'igualtat. Alguns exemples són les àrees de jocs inclusius amb la instal·lació de paviment de cautxú o les passeres d'accés i les zones adequades per al bany adaptat de les platges metropolitanes.
  • En matèria de mobilitat, el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU)  2019-2024 preveu millorar l'accessibilitat a les parades i estacions de transport públic (que el 2024 un 60 % de parades de gestió indirecta de la primera corona i un 98 % d'estacions ferroviàries estiguin adaptades) i també millorar els serveis de transport adaptats a la diversitat funcional.
Què és el Grup Motor de l'AMB?
L'AMB i COCEMFE Barcelona van posar en marxa el Grup Motor l'any 2017 amb l'objectiu d'impulsar l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats als municipis metropolitans. Actualment en formen part un total de 9 ajuntaments (Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Santa Coloma de Gramenet) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Aquest grup és la referència d'accessibilitat universal en l'àmbit municipal i funciona com a consultoria i suport actiu a les necessitats dels tècnics i de la ciutadania de l'AMB.

Documents relacionats
Enllaços relacionats