Per què a l'àrea metropolitana de Barcelona?

L'àrea metropolitana de Barcelona és un lloc únic per estudiar, investigar, treballar, innovar o fer negocis.

  • Entorn i qualitat de vida És en un lloc privilegiat i així ho senten molts dels habitants de qualsevol dels 36 municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

    Infraestructures L'AMB disposa d'infraestructures de transport, energia, gestió de residus i cicle de l'aigua, infraestructura verda i xarxes de telecomunicacions.

    Coneixement i recerca Biomedicina i tecnologies TIC són els sectors estratègics de la xarxa de centres de coneixement i recerca del territori metropolità.