Garantia alimentària

Mapa d'actuacions en el territori per disposar de la informació clau i posar en comú els coneixements i experiències sobre la garantia alimentaria metropolitana des de la intervenció municipal, la iniciativa privada i el suport social.

Actuacions projectes i documentació

Pa

La garantia alimentària

Es tracta de projectes dels municipis metropolitans dirigits a la totalitat de la població, que tenen com a objectius ser sostenibles i lluitar contra el malbaratament, amb capacitat de crear llocs de treball per a persones en risc d'exclusió i que, prioritzen la qualitat dels aliments vers la quantitat, promocionant el consum d'aliments frescos i de proximitat i dotant de recursos per oferir més dignitat i autonomia a les persones i les famílies.

Actuacions

Creació d'un mapa interactiu -consultable a l'inici d'aquesta plana- on es pot descarregar, per municipi, una fitxa amb informació sobre els projectes de garantia alimentària de cada municipi metropolità.

Des de l'octubre del 2017, amb la celebració d'una primera jornada sobre aquesta temàtica que va aplegar experts d'ajuntaments i entitats, es treballa per impulsar actuacions i projectes per garantir l'alimentació a població vulnerable.

Consulta el nuevo Plan metropolitano de Apoyo a la Políticas Sociales Municipales 2020-2023 (en catalán)