Información pública

Consulta expedients
Consultas activas

Consulta y descarga de la documentación referida a los procesos de participación ciudadana.
Para aquellos expedientes que esten en información pública, consultar el Tablón de anuncios

 • Regulació del preu del títol multiviatge T4

  Consulta pública prèvia a la formulació i l’aprovació de la disposició normativa relativa a la regulació del preu del títol multiviatge T4.

  En data 23 de gener de 2024 el vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va convocar una consulta pública prèvia a la formulació i l’aprovació de la disposició normativa relativa a la regulació del preu del títol multiviatge T4, durant un termini d’un mes, a comptar a partir de la publicació del document justificatiu adjunt a la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi i efecte que les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura regulació puguin emetre la seva opinió.

  En la resolució també va resoldre trametre la present resolució i el document justificatiu adjunt a la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 66 bis de la Llei 26/2010.

   

  Termini d'informació pública

  1 mes, a comptar des de la darrera publicació del document justificatiu i el Decret del vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 23 de gener de 2024, en la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

   

  Publicacions

  Pàgina web de l’AMB

   

  Documentació

  Decret del vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 23 de gener de 2024 consulta prèvia Ordenança T4_Exp 900271_24

  Informe tècnic justificatiu consulta prèvia Ordenança T4

   

  Presentació d'observacions i propostes

  Instància genèrica 

 • Taulell d'anuncis

  Per a aquells expedients que estiguin en informació pública, consulteu el Tauler d'anuncis