Publicitat institucional

Información desglosada sobre el coste de las campañas de publicidad institucional del AMB, de acuerdo cone el artículo 11.1.f de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Campañas de publicidad institucional 2011-2016
Últimas campañas de publicidad institucional
Nombre expediente Núm. expediente Objeto del contrato Inversión (€) Adjudicatario
Compra Espai Barcelona Metropolitana EL PERIÓDICO DE CATALUNYA_H.M. (LOT1) 621/16 Obrir espai diari per a poder publicar reportatges sobre serveis, ajudes, projectes AMB. Premsa paper i secció online. Adreçat al públic en general. 549.402,33 CARAT
Compra Espai metropolità LA VANGUARDIA_H.M. (LOT1) 622/16 Obrir espai diari per a poder publicar reportatges sobre serveis, ajudes, projectes AMB. Premsa paper i notícies on line. Adreçat al públic en general. 328.442,55 ARENA MEDIA
Compra Espai metropolità 20 MINUTOS_H.M. (LOT1) 623/16 Obrir espai diari per a poder publicar reportatges sobre serveis, ajudes, projectes AMB. Premsa paper. Adreçat al públic en general. 108.580,16 ARENA MEDIA
Compra Espai metropolità DIARI ARA.CAT I SUPLEMENT ARA CRIATURES_H.M. (LOT1)  624/16 Ara.cat: obrir espai diari per a poder publicar reportatges sobre serveis, ajudes, projectes AMB. Premsa paper. Adreçat al públic en general. Ara Criatures: Secció Compartim un futur, on expliquen els programes educatius AMB, adreçats a escoles, famílies i adults. 91.828,21 CARAT
Compra Espai metropolità GRUP SÀPIENS_H.M. (LOT 1) 628/14 Obrir espai pàgina revista Descobrir Catalunya per a fer divulgació dels parcs i platges metropolitanes. Adreçat als amants de la natura i excursionistes. Revista Experiències: Reportatges visites infraestructures metropolitanes gestió residus, amb invitació a vistar-les per part de la ciutadania.     23.361,95 CARAT
Compra Espai metropolità EL PUNT AVUI_H.M. (LOT1)  629/16 Obrir espai diari per a poder publicar reportatges sobre serveis, ajudes, projectes AMB. Premsa paper. Adreçat al públic en general. 83.153,57 CARAT