Observatori econòmic

Informes publicats per l'Observatori Econòmic Metropolità en tres models diferents: Flaix econòmic amb els principals indicadors econòmics; informes del mercat immobiliari d'oficines, locals comercials i naus industrials i, anàlisi TROP, un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègic de tendències, reptes, oportunitats i posicionament.