Habitatge Metròpolis Barcelona

Viu la metròpolis

Logo

L'entitat

Habitatge Metròpolis Barcelona té per objecte la promoció i la gestió d'habitatges de lloguer assequible en l'àmbit de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'objectiu de l'entitat és la construcció d'un parc de 4.500 habitatges de lloguer assequible en el termini de 10 anys, per tal de frenar la tendència a l'alça que experimenten els preus de l'habitatge metropolità. 

Per dur-lo a terme, el Consell Metropolità ha autoritzat la licitació per incorporar un soci privat, que transformarà l'actual operador metropolità d'habitatge de lloguer en una societat d'economia mixta. 

Previsions

Les cinc primeres promocions previstes, que sumaran aproximadament uns 550 pisos, es duran a terme als municipis de Barcelona, Montgat, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat.

Característiques del procediment:
  • Els futurs llogaters, per tal de poder accedir als habitatges, hauran de complir les condicions establertes en els diferents plans d'habitatge vigents en cada moment, en quant a habitatges de règim de protecció oficial o equivalent. L'adjudicació dels habitatges serà per convocatòria pública.
  • La superfície útils dels habitatges s'estimarà en funció de cada projecte. Es construiran pàrquings, trasters i locals comercials en funció de la normativa vigent.
  • Les promocions s'explotaran en règim de lloguer assequible amb la voluntat que el 75% dels habitatges siguin de règim general i el 25%, de règim concertat.
  • La promoció s'acollirà al règim jurídic de l'habitatge amb protecció oficial vigent o equivalent vigent a Catalunya.

Perfil de contractant

Verificació de documents

Prova: $provaURL