Dades de mobilitat

Conèixer l'evolució del nombre de viatgers en serveis de transport de titularitat de l'AMB, estadístiques sobre mobilitat quotidiana de residents de l'àrea metropolitana de Barcelona, dades sobre metro i autobús i els indicadors de qualitat dels autobusos metropolitans de gestió indirecta.

Viatgers en serveis de metro i autobús de l'AMB