Competències

L'AMB té l'objectiu de fomentar l'activitat econòmica, l'ocupació i la creació d'empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics.

territori i activitat econòmica
  • Foment de l'activitat econòmica, l'ocupació i la creació d'empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics.
  • Promoció d'un Pla estratègic metropolità per a la modernització, la recerca i la innovació. 

Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Portal Jurídic de Catalunya