Mitigació

L'escalfament global atmosfèric es deu en gran part a l'augment de la concentració de gasos amb efecte d'hivernacle, com a conseqüència de les emissions procedents d'activitats humanes. Per mitigar els impactes més greus del canvi climàtic i assolir els objectius establerts a nivell mundial, europeu, estatal i català, hem de reduir dràsticament aquestes emissions.

Mitigació

Tutorial

Estratègia 2030

L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat. És a dir, a totes les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB.

L'objectiu global fixat de reducció d'emissions per a l'any 2030 és del 30 % respecte a les emissions de l'any de referència de l'Estratègia: 2011. Aquest objectiu representa reduir les emissions un 43 % respecte a les estimades el 2005, any base que estableix la UE i que incorporen els estats membres i també la Generalitat de Catalunya. Per tant, és un objectiu coherent i fins i tot més ambiciós que els fixats per la UE en el marc Energia i Clima 2030 o la mateixa Llei de canvi climàtic de Catalunya.

 • Indicadors i sectors

  En l'àmbit dels serveis de l'AMB (tractament dels residus, cicle de l'aigua, mobilitat, territori i oficines de l'AMB), el Pla clima i energia proposa un objectiu de reducció del 43 % de les emissions amb relació a l'any 2005. D'aquest percentatge, s'estima que el Pla contribueix a una reducció del 13,2 % de les emissions (principalment a través del serveis prestats per l'AMB), i el 26,8 % es refereixen a les accions dels municipis. Per assolir aquest objectiu de reducció del 40 % cal la col·laboració de tothom: ajuntaments i altres administracions, els principals agents logístics i la ciutadania.
   

  Indicadors específics per sectors  
  Residus kg CO2eq/t residu gestionat
  Aigua kg CO2eq/m3 aigua tractada o distribuïda
  kg CO2eq/m3 habitant equivalent (EDAR)
  Mobilitat t CO2eq/autobús
  kg CO2eq/passatger
  t CO2eq/llicència (IMT)
  Territori t CO2eq/km gestionat (rondes, rius i platges)
  kg CO2eq/m2 gestionat (parcs)
  Oficines t CO2eq/treballador/a

   

   

  Gràfic Contribució de diferents sectotrs a l'estratègia del carboni

   

   

 • Objectius

  L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat. És a dir, a totes les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB. Aquesta estratègia s'inclou al Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB), que és l'instrument de referència de la política ambiental metropolitana.

  Aquest programa va en la línia de les fites de l'estratègia europea Horitzó 2030, en què es treballa per reduir un 40 % les emissions de CO2 l'any 2030. Per fer-ho es fomenta l'augment d'un 32 % de les energies renovables i l'increment d'un 32,5 % de l'eficiència energètica.

  Les oficines de la seu de l'AMB estan adherides al Programa d'acords voluntaris (PAV), de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, manifestant el seu compromís per a la reducció de les emissions de CO2.

  Informe anual d'adhesió al PAV

  Informe 2019

  Informe 2018

  Informe 2017

  Informe 2016

  Informe 2015

  Informe 2014

  Informe 2013

 • Seguiment

  La Comissió Tècnica de Seguiment de l'Estratègia de Gestió del Carboni (CTSE) és l'òrgan encarregat de fer un seguiment de l'aplicació d'aquest programa.

  Per fer-ho, duu a terme el seguiment de l'aplicació de les línies d'actuació i els objectius de mitigació per àrea i actualitza el càlcul anual de la petjada de carboni de l'AMB.

  Com a eina per fer el seguiment i actualitzar el càlcul, el CTSE disposa de grups de treball temàtics (programes, aigua, residus), que s'encarreguen d'estudiar, analitzar i desenvolupar eines de càlcul d'emissions de CO2 específiques per a cadascun dels àmbits de gestió metropolitana. A partir d'aquests càlculs quantitatius es prenen mesures per mitigar la petjada del carboni de l'AMB.

  Inventari de l'Estratègia de gestió del carboni

  La petjada de l'AMB és el sumatori de les emissions de les 57 instal·lacions i prestadors de serveis dels diferents sectors inclosos: subministrament i sanejament d'aigua, residus, territori, mobilitat i oficines. 

  2017
  Resum executiu
  Balanç etapa 2011-2015, informe 2016 i presentació de la nova etapa

  2016
  Informe de seguiment

  2015
  Informe de seguiment

  2014
  Presentació-resum
  Informe complet

Resultat del càlcul

Resultats de gestió del carboni de les diferents instal·lacions i organismes i companyies concessionàries de serveis de l'AMB.


 

Evolució de la petjada

Gràfic Evolució de la petjada global de l'AMB (Tones CO2 eq/any)

 

Gràfic Evolució de la petjada per àmbits 1 (Tones CO2/any)

 

 

Gràfic Evolució de la petjada per àmbits 2 (Tones CO2/any)

 

Inventari territorial d’emissions

 

 

Certificacions i informes

L'AMB disposa de la certificació UNE-EN ISO 14064-1 per a la quantificació i informes de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les instal·lacions i serveis inclosos en l'Estratègia de carboni. Es duen a terme cicles d'auditories de tres anys. El primer cicle d'auditories es va fer l'any 2014, quan es van verificar les emissions de 2011-2012-2013. El segon cicle d'auditories es va iniciar el 2017, quan es van verificar les emissions de 2014-2015-2016.

L'any 2018 s'han verificat les emissions de 2017 i l'any 2019 es verificaran les de 2018.

L'abast actual de l'Estratègia comprèn 58 organitzacions i instal·lacions. El mostreig de centres permetrà auditar gairebé el 100% de l'abast de l'Estratègia. Durant 2017 es van auditar 24 centres i al llarg de 2018 i 2019 s'estan auditant 15 i 11 instal·lacions més, respectivament.

En el període que comprèn els anys 2011 i 2017, s'han reduït les emissions en un 24%. L'objectiu pel 2030 és el de reduir un 30% les emissions en base a l'any 2011.

Certificació 2020 ISO 14064
Certificació 2019 ISO 14064
Certificació 2017 ISO 14064
Certificació 2016 ISO 14064
Certificació 2014-2015 ISO 14064
 

Logo ISO
 • Informes
 • Empreses auditades
  • Planta integral de Valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs.
  • Ecoparc dels Hostalets de Pierola (Ecoparc de Can Mata SL).
  • Institut Metropolità del Taxi (IMET).
  • Ecoparc de la Zona Franca (Ecoparc de Barcelona SA).
  • Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc del Besòs SA).
  • EDAR de Besòs (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).                                                   
  • Societat General d'aigües de Barcelona AGBAR (subministrament).
  • EDAR del Prat de Llobregat (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A.
  • T.U.S.G.S.A.L.
  • MOHN Autocars, S.L.
  • Oliveras SL.
  • Rosanbus SL.
  • Manteniment i Conservació de Rondes (Consell Comarcal Barcelonès).
  • EDAR de Gavà (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • EDAR de Montcada (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Planta de Compostatge Sant Cugat – TMA.
  • Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT) SL.
  • EDAR de Sant Feliu (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Planta de compostatge de Torrelles.
  • Barcelona City Tour.                                                                    
  • UTE Biogàs Garraf.
  • Parcs Llobregat (CESPA).
  • Deixalleries.
  • Aigües del Prat S.S. (APSA).
Aquaprint

Aquaprint és una eina de càlcul de l'empremta de carboni i empremta hídrica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que realitza el càlcul de las empremtes de les diferents instal·lacions del cicle integral de l'aigua.

 • Captació i producció d'aigua potable.
 • Distribució d'aigua potable.
 • Recollida d'aigua residual al clavegueram.
 • Tractament d'aigua residual.
 • Oficines.

Aquaprint

Transició energètica

La transició energètica és un camí cap a la transformació del sector energètic amb la necessitat de reduir les emissions de CO2 relacionades amb l'energia per limitar el canvi climàtic.

El Full de ruta per a la transició energètica de l'AMB consta de 36 accions que suposen un estalvi energètic de 5.950.891 MWh/any i un estalvi d'emissions de 2.094.327 t CO2eq/any, és a dir una reducció de l'11 % del consum energètic de l'AMB respecte a l'escenari definit com a escenari "Business as Usual" per al 2030 i una reducció de les emissions del 13 % respecte a l'any 2005.

Transició energètica metropolitana

Emissions dels serveis residus i aigua

L'avaluació ambiental estratègica (AAE) i l'anàlisi del cicle de vida (ACV) permeten avaluar i comparar les emissions derivades dels plans i programes metropolitans i els possibles escenaris, entre d'altres aspectes. Així, s'ha treballat en l'AAE del PREMET25 (Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus) i en el seu ACV.  També s'està duent a terme l'AAE del PDECIA (Pla Director Estratègic del Cicle Integral de l'Aigua).

PREMET25. Estudi ambiental estratègic
PREMET25. Anàlisi del Cicle de Vida de la gestió de residus municipals a l'àrea metropolitana de Barcelona