Biblioteca

La biblioteca està especialitzada en urbanisme, medi ambient i transports. S'hi pot trobar tot tipus de material destinat, bàsicament, a donar suport al desenvolupament de les tasques pròpies del personal de l'AMB. La seva missió és preservar i divulgar els fons bibliogràfics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les institucions que l'han precedit.

Darrers títols a la biblioteca

Memòries anuals de la biblioteca