Perfil directiu

Informació sobre el perfil professional dels directius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i documentació relacionada en compliment de la normativa vigent en matèria de transparència.
Perfil professional dels directius
Directius de l'AMB
Càrrec Nom Currículum
Gerent Ramon Torra i Xicoy CV
Director de Serveis Generals Antoni Novel i Cabré CV
Director de l'Àrea de Presidència Salvador Milà i Solsona CV
Director de Serveis d'Espai Públic Albert Gassull Bustamante CV
Director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques Xavier Mariño Bermúdez --
Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat Joan Maria Bigas i Serrallonga CV
Director de Serveis de Gestió i Administració del Transport  Diego Fernández Belmonte  CV
Director de Serveis de Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés CV
Director de l'Àrea d'Ecologia Imma Mayol Beltrán CV
Director de Serveis de Cicle de l'Aigua Fernando Cabello Bergillos CV
Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus Joan Miquel Trullols i Casas CV
Director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic Héctor Santcovsky Grinberg  CV
Director de l'Àrea de Planificació Estratègica  -- --
Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació Oriol Illa i Garcia CV
Directora de l'Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot CV

Directius d'altres organismes de l'AMB
Director-Gerent de l'IMPSOL Amadeu Iglesias Unzué CV
Gerent de l'IMET Maria Teresa Carrillo i Palacin CV
Directora de Serveis de l'IMET Pilar Molina Mesa CV

Personal eventual subrogat del Consell Comarcal del Barcelonès (*)
Gerent del Consell Comarcal del Barcelonès Jaume Vendrell i Amat CV
Adjunt a la gerència del Consell Comarcal del Barcelonès Joan Canyameres i Tomàs CV
(*) Integrats com a personal propi de l'AMB des de l'1 d'octubre de 2019, d'acord amb la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, i el Decret 193/2019, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Prova: $provaURL