Consell d'administració

Consell d'administració
Càrrec Nom
President Antonio Balmón Arévalo
Vicepresidenta Lidia Muñoz Caceres
Conseller delegat Ramon Maria Torra i Xicoy
Consellers i conselleres Antonio Martínez Flor
Francesc Josep Belver Vallès
José Angel Carcelén Luján
Antonio Suarez Pizarro
Carles Cordón Núñez
Candela López Tagliafico
Cristina Paraira Beser
Òscar Benítez Bernal
Mireia Ingla i Mas
Raquel Albiol i Gilabert
Esteban Gesa Para
Koldo Blanco Uzquiano
Secretària delegada no consellera Glòria Vendrell Garrido

D'acord amb els estatuts de l'IMPSOL, el Consell d'Administració es reunirà sempre que ho consideri necessari el president, i com a mínim un cop per trimestre o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

Retribucions i dietes del Consell d'Administració i del conseller delegat

L'IMPSOL no abona cap retribució ni indemnització als membres del Consell d'Administració ni al conseller delegat per a l'exercici del seus càrrecs. 
Ordres del dia
Relació dels ordres del dia de les sessions del Consell d'Administració de l'IMPSOL

Any 2021

14 de desembre
21 de juny

Any 2020

17 de desembre
15 de juliol

Any 2019

12 de desembre
26 de setembre
2 de juliol
23 de març
29 de gener