Consell d'administració

Consell d'administració
CàrrecNom
PresidentAntonio Balmón Arévalo
VicepresidentaLidia Muñoz Caceres
Conseller delegatRamon Maria Torra i Xicoy
Consellers i conselleresAntonio Martínez Flor
 Francesc Josep Belver Vallès
 José Angel Carcelén Luján
 Antonio Suarez Pizarro
 Carles Cordón Núñez
 Candela López Tagliafico
 Cristina Paraira Beser
 Òscar Benítez Bernal
 Mireia Ingla i Mas
 Raquel Albiol i Gilabert
 Esteban Gesa Para
 Koldo Blanco Uzquiano
Secretària delegada no conselleraGlòria Vendrell Garrido


D'acord amb els estatuts de l'IMPSOL, el Consell d'Administració es reunirà sempre que ho consideri necessari el president, i com a mínim un cop per trimestre o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

Retribucions i dietes del Consell d'Administració i del conseller delegat

L'IMPSOL no abona cap retribució ni indemnització als membres del Consell d'Administració ni al conseller delegat per a l'exercici del seus càrrecs. 

Ordres del dia

Relació dels ordres del dia de les sessions del Consell d'Administració de l'IMPSOL:

Any 2023

28 de març

Any 2022
20 de desembre
26 de juliol
30 de març

Any 2021
14 de desembre
21 de juny

Any 2020
17 de desembre
15 de juliol

Any 2019
12 de desembre
26 de setembre
2 de juliol
23 de març
29 de gener